AKTUELT

29/1-16: Dokumentasjon til årsmøtet 14. februar 2016

Publisert: 02/01/19 oppdatert: 02/01/19

Her finner dere dagsorden og dokumentasjonen til det kommende årsmøtet i Støttegruppen etter 22. juli, Oslo-Utøya

Dagsorden årsmøtet 2016

Sted: Son Hotell, Hollandsvn. 30, 1555 Son
Tidspunkt: Søndag 14. februar kl. 11.00

1. Åpning
    Valg av møteleder
    Godkjenning av agenda og innkalling

2. Konstituering
    Valg av sekretær/referent og 2 personer som signerer
    protokollen

3. Årsberetning 2015

4. Regnskap 2015

5. Innkomne forslag

6. Vedtekter

7. Aktivitetsplan og budsjett 2016

8. Valg

Dokumentasjon:

Årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Aktivitetsplan og budsjett